Contacteer ons

Deurwaarders mogen opnieuw druk leggen na COVID-19: beslag terug toegelaten

De opheffing moet wel enigszins genuanceerd worden.

De optredende gerechtsdeurwaarders hebben uiteraard ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de debiteur, die vaak hard getroffen is door de crisis.

Vanuit dit perspectief staat de menselijkheid meer dan ooit centraal in de uitvoeringsdossiers en dit in samenspraak met ons kantoor als opdrachtgever.

Het is de bedoeling om krachtdadig op te treden doch wil de overheid en ook elke schuldeiser vermijden dat een explosie van collectieve insolventieprocedures ontstaat.

Het is enkel op deze manier dat wij als raadsman én in samenwerking met onze vaste partners binnen de gerechtsdeurwaarders, onze activiteit weer ten volle kunnen hernemen: kordaat, maar  met oog voor de precaire realiteit in het veld.

Deze bijdrage werd geschreven op 16/06/2020 door Mter. Matthias Vercruysse, advocaat-vennoot.