Contacteer ons

Tarieven

Wanneer Advocatenkantoor Vercruysse-Tanghe door de klant rechtstreeks wordt geconsulteerd door gebruik van het online-platform onder de domeinnamen www.allesoverrecht.be en www.vraagheteenadvocaat.be of via de link op de website www.advocatenvercruysse.be zal voor het eerste advies het tarief worden aangerekend als volgt.

·         Kosteloos voor algemene inlichtingen

·         235 € incl. BTW voor een antwoord binnen de 24 uur

·         145 € incl. BTW voor een antwoord binnen de 48 uur

·         115 € incl. BTW voor een antwoord binnen de 6 werkdagen

Voor alle vragen die worden gesteld tussen 18:00 en 09:00 of vragen gesteld op zaterdag, zondag & feest- of andere sluitingsdagen, begint de gekozen termijn pas te lopen vanaf 09:00 daags nadien of om 09:00 van de eerstvolgende werkdag. Tijdens de voormelde periodes waarop geen antwoord zal worden verkregen is de termijn geschorst.

Buitengewone sluitingsdagen worden op de website aangegeven.

Betaling via het online-platform gebeurt via de beveiligde betaalsite Paypal. De gecontacteerde advocaat heeft op geen enkel moment toegang tot uw bankgegevens.

De klant verbindt er zich toe de algemene voorwaarden van Paypal, die op diens site terug te vinden zijn, na te leven.

Na het eerste advies zullen de algemene tarieven zoals eerder aangegeven van kracht zijn.